Jdi na obsah Jdi na menu

2) MOŽNOSTI NOVÉHO SPRÁVNÉHO ŘEŠENÍ


Nyní si řekněme něco o možnostech 
 
SPD měla nyní u krajských voleb cca 6%. Je to nepochopitelně směšně málo - důvodem je schválné nečinění správných kroků = účelovost jak sh.uv..  Avšak z jiného úhlu pohledu je to ještě relativně dost - neboť voliči SPD v tuto chvíli ještě v drtivé většině nevědí, koho schválně jalového volili....Nyní 62% voličů nevolilo - ti všichni se dali pro poctivou věc použít...

Pokud jde o relevantní parlamentní volby, tak zde je nevoličů cca 40%. Zopakujme si situaci z posledních voleb (2017) :   
 V ČR je cca 8,3 mil voličů - z toho k volbám přišlo cca 5 mil = je zde
3,3 mil nevoličů. ANO volilo 1,5 mil voličů ; SPD 0,53 mil ; KSČM cca 0,4 mil ; ČSSD 0,37 mil = to je dohromady cca 2,8 mil těch rozumnějších (cca) dobrých voličů  ( = těch divných milionchvilkových "lidí", kterým už asi není pomoci, je zde tedy cca 2,2 mil). Přičteme-li tedy k k těmto rozumnějším voličům i 3,3 mil nevoličů, pak je zde dobrý potenciál 6,1 mil lidí (73,5% veškerého voličstva), s kterými se dá perspektivně vlastenecky pracovat - A TO NENÍ MÁLO. Dá se tedy říct, že pokud by byl získán pro dobrou poctivou věc (prozatím) jen každý druhý, tak takovéto Uskupení by mělo cca 37% preferencí - a to s tím, že pokud lidé uvidí skutečnou činnou poctivost Nového Subjektu, tak se následně budou přidávat i další = což bude poté bohatě stačit na parlamentní většinu. (ústavní většina není ani nutná, neboť parlamentní většinou bude prosazena potřebná REFORMA JUSTICE, jakožto nutná výměna stávající podvodné "justice", a následně bude iniciováno justiční přezkoumání dosavadní účelově vágní Ústavy z dob ryze podvodných "demokratů" - ostatně ony některé důležité body Ústavy se ani stejně nedodržují...)
Ta většina lidí tedy přivítá resp."lačně očekává" něco Dobrého - jiného nového čistého skutečně poctivého. A pokud tedy vznikne Něco absolutně Dobrého poctivého a nepodveditelného (čehož Mustr je již znám), tak by neměl být problém.

Doba již nazrála tak (do nouzového vlasteneckého stavu), že vytvoření nové alternativy, nového subjektu, Nové Poctivé Formace (NPF), je logická nutnost. přičemž je potřeba u NPF dodržet určité zásady.

Ty zásady jsou v podstatě 2 základní :

1) Nastalá vzniklá NPF musí být SMYSLUPLNÁ, ŘEŠÍCÍ - měla by mít SPRÁVNÝ PROGRAM. A pokud ten program bude poctivý, účinný, skutečně NĚCO (nového - nepodveditelného) sdělující, pak na této bázi lze s čistým svědomím předstoupit před pouliční (běžný normální) lid... Poté by takováto správně nápravově ambiciózní Formace logicky neměla mít žádný problém v konfrontaci s ostatními programovými Formacemi = tedy tematicky zvláštěpak s SPD...
2) Musí být POCTIVÁ, tj. nesmí sklouznout do nějakých pozdějších kolaborujících politických mocenských korytářských ambic + do arogance vůči voličům + do intrikářství vůči členům. To již v podstatě zajistí splnění bodu 1 = ten správný "zabezpečující" Program...

V souladu s tímto zabezpečením poctivosti je zde nedílná nutnost dodržovat 6 Bodů Věrohodnosti (6 BV) : 

1) Chtít (a umět) nazvat věci pravými jmény : SKUTEČNÝMI RELEVANTNÍMI ("nepopulárními") fakty a souvislostmi se nebát sdělovat SKUTEČNOU PRAVDU 
2) Chtít pozitivní společenskou změnu OPRAVDOVOU (systémovou-fundamentální), nikoliv pouze "kosmetickou"(povrchní) 
3) Mít pro toto jasný spravedlivý nepodveditelný efektivní (přitom zcela jednoduchý)  REÁLNĚ PROVEDITELNÝ Program 
4) Chtít se sjednotit odspodu ve smysluplnou Formaci, která může jít do voleb ( = samotné demonstrace-petice-stávky nic neřeší a jiná legální legitimní možnost není) 
5) Aktivně oslovovat především prosté běžné spoluobčany (narozdíl od úplatné kolaborace se subpolitickými subjekty a jejich médii...) : umět lidem věc podat-vysvětlit - případně "investigativně" zjišťovat jejich subjektivní názory pro případné objektivní vylepšení dalšího spravedlivého postupu = CHTÍT VEŘEJNOU VĚCNOU ŘEŠÍCÍ DISKUSI  
6) Dodržovat KODEX (viz složka na webu) - zvláštěpak umět lidem věcně (bez arogance) odpovědět na jakékoliv tematické dotazy, návrhy a připomínky ... přičemž tento důležitý 6.bod při trefné dotazové diskusi s lídrem jakéhokoliv Uskupení následně spolehlivě odhalí, kdo tento člověk je, a co (resp.zda-li něco - potřebně řešitelně - vůbec) má se svým Uskupením v úmyslu... Proto politické strany (včetně pana Okamury...) + leckteré "iniciativy" nemají dotazy občanů vůbec rády...

Krédem NPF je
  Normálnost, Logika, Poctivost, Otevřenost, Právo, Pravda, Spravedlnost.


SPRÁVNÁ POCTIVÁ FORMACE MÁ POUZE VÝHODY :

- lze zde otevřenou diskusí přicházet na řešení obecných společenských problémů
- lze se zdárně veřejně prezentovat, neboť zaběhlá funkční Organizovaná Formace má svou společenskou veřejnou   (mediální) váhu (jednotlivec či neorganizovaná skupina nikoliv...)
- členové Formace zde budou mít i své osobní zázemí = lze si navzájem pomoci v nastalých životních situacích
- lze se zde i kolektivně odlehčeně pozitivně zrelaxovat = užít si kromě běžného pesimismu v tomto "Smutném Království" i něco odlehčeně veselejšího..
- správně fungující (postupující) Formace je při své vzrůstající síle nezničitelná...
- správně fungující (postupující) Formace má naprosto čisté svědomí = že pro Dobrou Poctivou Věc již udělala a dále připomínkově dělá maximum = a to bez ohledu na to, kolik (miliónů - mnoho tisíců - či jen několik desítek) má členů... (neboť světský ne/úspěch posvěcují-určují "Vyšší okolnosti"...) ; každopádně je Mementem pro ty Formace "jiné", nepoctivé - pyšnící se "rádobynejlepším statutem" ("demokratické optimálnosti" či dokonce "odvážné pravdy")...

---------------------------- 

Z tohoto všeho vyplývá, že NPF má potenciál být mnohem lepším, poctivějším, pravdivějším, spolehlivějším Subjektem než klamající SPD = ve všech směrech 

----------------------------

Přátelé, je nás, politicky či justičně (morálně) + antivlastenecky (mainstreamově) "zmrzačených", ve společenském spektru velká většina. Proto NPF, splňující všechny potřebné atributy poctivosti (nepodveditelnosti), bude zdárně růst - vše jiné by bylo v rozporu s logikou, normalitou a přirozeností pozitivního světového (vesmírného) vývoje... 

Pojďme tedy řešit - viz další složka - individuální přístup
 
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář