Jdi na obsah Jdi na menu

3) INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - DOTAZY-TEST


Informační fakta (i čísla) jsou dána a nyní tedy k individuálnímu přístupu. 

Věříme, že vše bylo z předchozích složek dostatečně vysvětleno a pochopeno a že správní vlastenci alias normální nelhostejní lidé s citem pro pravdu, právo a spravedlnost se zapojí do diskuse - resp.se přímo připojí do SVF-NPF
- kontakt je na úvodní straně.  Pozn.: "
SVF-NPF" je pouze úvodní obecný "pracovní název" nového subjektu - skutečný název bude optimalizován později.

Vážení.
Je zřejmé, že "čas nazrál"
- a možná, vzhledem k hrozícím okolnostem (ze strany EU) a vzhledem k nečinnosti resp. schválné neschopnosti SPD, již přezrál = NENÍ NAČ ČEKAT... (důležité volby se blíží...)


Pokud někdo (stále) "despektně váhá", měl by si "mírně návodný" Dotazník-Test alespoň přečíst... Avšak normální rovný nezbabělý člověk se určitě nebude bát ("stydět") a vyplní ho bez skrupulí přímo sem do komentáře. Určitě to není nic "intimního" - naopak je toto téma potřebně veřejné = neboť politici (vč. jalové SPD "do 10%") nic nedělají - a stahující se migrantskou EU-smyčkou nám (pů)jde o život.... 

Jelikož jsou úvodně nenáhodné facebookově osloveni ti, kteří mají (měli) co do činění s SPD (ať již voličsky či ex/člensky) - tak toto jsou morálně-charakterově potenc. nejlepší lidé-vlastenci - a jelikož si dobří lidé mají být potřebně sjednoceně osob(nost)ně blízcí, pak si takovíto spříznění lidé tykají - což bude v "rodinné" NPF automatické :-) 

Takže ty, hrdý poctivý vlastenče, jenž sem přicházíš s dobrými řešícími úmysly - zde je úvodní zjišťovací dotazový Test pro Tebe  -  pokud (ještě - příliš) nevíš, co se děje, pak prvotní přečtení předchozích dvou složek je doporučenou výhodou   


Techn.pozn.: Kromě odpovědí ve formátu 1a 2b 3c 4d atd. je samozřejmě možný i příp. doprovodný komentář k jakékoliv věci. 
Odpovědi pište sem dole do komentáře - což by bylo nejlepší = aby následně vznikla nějaká hromadná řešící diskuse. Nebo to "interně" můžete poslat na mail nebo na mess na můj FB - https://www.facebook.com/pavel.polak.560/  


DOTAZNÍK-TEST aneb 10 (12) tematických dotazů k situačnímu (sebe)zamyšlení

1. Jaký je Tvůj statut resp.vztah k SPD :
a) nejsem volič SPD (uveď případně koho jsi volil/a) 
b) jsem jen volič SPD 
c) jsem čekatelem na členství v SPD  (zde můžeš uvést, jak dlouho čekáš)
d) jsem (již) běžným členem SPD  (zde můžeš uvést, jak dlouho)

e) jsem členem SPD, kterému se (již) "kymácí židle"
f) nejsem již členem SPD - znechudeně jsem odešel 
g) nejsem již členem SPD - byl/a jsem vyloučen/a 

Dodatek k tomuto úvodnímu bodu (v rámci naprosté otevřenosti tohoto blogu. tohoto Testu, pro kohokoliv)
h) jsem vysokým činovníkem SPD 
i) jsem předsedou SPD 
to kdyby sem zavítal třeba L.Španěl, J.Hrnčíř ad. či sám pan Okamura - budou zde vítáni :-) 


2. Při předpokladu, že o neblahé vnitrostranické situaci v SPD "(již) něco víš", jaký na to máš "souhrnný názor" = jak to na Tebe působí? =  je to pro Tebe :
a) normální (nezajímavé)
b) pozoruhodné (zajímavé) 
c) velmi zajímavé (zamyšleníhodné) 
d) frustrující (deziluzující) 
e) hrozné - nekceptovatelné ("řešenínutné")  

3. Jaký máš názor na předsedu T.Okamuru? - jeví se Ti (jako člověk)  : 
a) dobrý (snažící se) 
b) průměrný ("volnomyšlenkový") 
c) nepříliš dobrý (neambiciózní) 
d) nedobrý - situačně manipulující ("korouhvovitý") 
e) špatný - účelově lžoucí (podvodný) 
Pozn.: I když T.Okamura mluví navenek - pokud jde o politické názory - hezky pravdivě,, tak ale o svém "vnitrostranickém nepořádku" vůbec... - nad čímž je nutno se pozastavit  Nutno tedy brát v potaz vše = ohodnotit jeho "osobnost" komplexně.    

4. Věříš, že SPD "třeba již (konečně - potřebně)" udělá v příštích (velmi důležitých) volbách 2021 mnohem lepší výsledek (v řádu desítek %)?  (k odpovědi můžeš napsat svůj odhad)
a) ano 
b) snad ano 
c) nevím 
d) asi ne 
e) vůbec ne

5. Jsi (a budeš) v nastávajících volbách 2021 spokojen/a s výsledkem SPD do 10%? - řeší to dle Tebe něco? 
a) ano, stačí mi to = jsem rád/a, že tady SPD je 
b) snad ano = chce to čas 
c) nevím - asi to nestačí, ale je zde "aspoň něco" 
d) (asi) ne - je to slabé - chtěl/a bych víc 
e) vůbec ne - je to (cca) k ničemu - je to (cca) k smíchu 

6. Co budeš dělat o příštích volbách (2021)? 
a) jsem věrný SPD - jasná volba 
b) asi zase SPD - nevidím jinou variantu
c) asi zase SPD - avšak pokud by byla nějaká jiná zajímavá varianta, tak bych to zvážil/a...
d) SPD již asi ne - budu asi volit někoho jiného - ještě nevím

e) SPD již rozhodně ne - budu určitě volit někoho jiného - ještě ale nevím
f) SPD již rozhodně ne - budu určitě volit někoho jiného - již mám jasno 
g) SPD již rozhodně ne - (asi) vůbec nepůjdu k volbám  
h) SPD již rozhodně ne - velmi bych přivítal/a, kdyby tady bylo něco nového, dobrého, vnitrostranicky poctivého 

7. Jelikož nám ("asi") každému jde o lepší vlastenecké příští naší České republiky, pak je potřeba něco (u)dělat. Jsi ochoten/ochotna se sejít osobně (což je vždy lepší, efektivnější, "taktičtější") k věcné optimalizující diskusi na vlastenecké řešící téma ( = úvodní debatní koordinační komplexně řešící schůze) Schůze by mohla být hromadná - např. třeba na ranči u Kovářů (u Blanska) či jen skupinková (individuální) v Brně.. Nejschůdnější čas je asi sobota - individuálně je možný i všední den (odpol - k večeru).  
a) ne - nějak mě to (už) nezajímá
b) nevím - osobně (asi) ne - ale písemně třeba ano 
c) nevím - dle mého situačního času - písemně určitě ano 
d) ano - zajímá mě to 
e) určitě ano - velmi mě to zajímá - čas si udělám  

8. Tvůj názor na novou alternativu ("NPF") :
a) to je nesmysl - nic takového poctivého vzniknout nemůže 
b) vidím to skepticky - asi se nic takového tady "nenarodí" resp. neprosadí 
c) nevím - možná by se to mohlo zkusit 
d) snad ano - mohlo by to vyjít = každopádně to zkusit 
e) naprosto ano - je to nutné, potřebné - s ohledem na potenciál  by to mělo vyjít 

Dodatečná otázka v případě odmítavého-skeptického názoru na NPF : Máš (znáš) nějaké jiné - lepší - řešení? (Uveď)
Pozn.: Kromě podotknutí, že je zde značný potenciál cca 73% těch cca (ještě) normálních lidí  (viz analýza v předch.složce), v tomto smyslu jen zopakujeme, že "NPF" je zamýšleně programově na obdobném (resp.ještě potřebně zabezpečeně lepším) základě jako SPD - vše ovšem bude dělat lépe - efektivně účinně + skutečně poctivě.  

9. V případě vzniku NPF : Chci, aby program takovéhoto Nového Subjektu byl naprosto poctivý (nepodveditelný = aby již nebylo možno státněsprávně lhát, korupčně krást a politicky /i vnitrostranicky/ podvádět) a rád/a se (případně) budu na vzniku takovéhoto programu optimalizačně diskusně podílet : 
a) ne - nezajímá mě to - chci jen Czexit (výstup z EU)
b) ne - je to zbytečné - myslím, že takový program nelze vymyslet - program SPD postačuje
c) nevím - asi bych to tak poctivě chtěl/a - ale asi na to nemám "buňky" 
d) (snad) ano - mělo by to být poctivé a pokusím se přidat svůj náhled na věc
e) určitě ano - musí to být (naprosto) poctivé (nepodveditelné) a určitě se debatně optimalizačně přidám 
 
10. V případě vzniku NPF : Byl/a bys schopen/schopna něco ("osvětově rozvojového") pro NPF udělat?
a) ne - počkám si, až (jak) se to rozjede 
b) asi ne - nemám na to (schopnosti, čas, chuť atd.)
c) nevím - snad ano - záleží na "instrukcích"
d) ano - budu se snažit jakkoliv (co bude v mých silách) pomoct 
e) naprosto ano - chci být aktivní člen resp. podílet se na vedení 

--------------

Jelikož chceme sjednotit všechny skutečné vlastence alias dobré lidi - přičemž zde nejde jen o samotné vlastenectví, ale
i o globálně dobrý program (tedy "asi" ne pravicový...) - tak oslovíme i lídry menších uskupení resp. iniciativní aktivisty, kteří třeba neřešili situaci v SPD ( = nebyli na těch inkriminovaných "hutně debatních" vláknech ohl. interní situace v SPD). Zde jsou tedy "speciální" (dodatečné - neboť třeba již i vyplnili něco výše) dva dotazy pro ně (zde prozatím vykání) :

11. Víme, že máte svou formaci či iniciativu - avšak tato prozatím nemá patřičný (či žádný) úspěch. V čem to vězí - čím
si myslíte, že to je?  (Pozn.: My v tomto smyslu "možná něco tušíme"...)

12. Byl/a byste schopen/na resp. ochoten/na se zúčastnit úvodního "Kulatého stolu" NPF (kde by se příp.(vy)řešilo, jak správnou vlasteneckou poctivou věc programově zoptimalizovaně synchronizovat a finalizovaně sjednotit)


--------------------------------------------------------------------------------

Možná se některé dotazy či varianty mohou zdát "nepřípadně malicherně zbytečné" (když situace ohl. "profláknuté"
SPD je jasná)
, avšak na těch facebookových diskusních vláknech je situace názorově (h)různá = od těch jasně pozitivně radikálně vlastenecky správně řešeníchtivých  přes ty "ne/rebelsky" neurčité až po ty loajálně odtažitě nepochopitelné... Tento Test by tedy měl rozčlenit, kdo je kdo = jak to kdo s vlastenectvím, s poctivostí a s nedílnou nutností řešení skutečně myslí... 

Pokud jde o vážné zájemce na tu úvodní koordinační schůzku, tak napište i svůj nějaký kontakt - mail příp. nejlépe i
tel. Kontakt na FB nestačí, protože víme, jak to na FB chodí - člověk může být bleskurychle zablokován, embargován (odcloněn) či "zrušen" - skupina rovněž... Proto bychom my, skuteční "rodinní" vlastenci, měli na sebe mít i přímý (bezpečný) kontakt resp. komunikovat bychom mohli a měli (i) mimo FB = buď zde (komentářové vlákno zde - stačí
pod přezdívkami - bude přehledné - a může být neveřejné...)
- nebo na nějakém založeném diskusním fóru (mimo "sledovaně obšancovaný" a situačně cenzurní FB). 

Ještě mírné upřesnění - v čem by měla spočívat ta základní resp.následná spolupracovní činnost pro NPF. 
Základ je samozřejmě oslovit všechny své známé - postačí dostat je úvodně na tento blog k řádnému přečtení okolností, případně nedílně k vyplnění Testu. Následně činnost pro NFM - až se na relevancích a markantech domluvíme na schůzi - bude tkvět v založení petičních "Občanských hlídek". Ty budou hezky viditelně ("atraktivně") označeny (trika s potiskem - i přes bundu) a budou mít za úkol osobně (osvětově resp.informačně) mluvit s běžnými náhodnými lidmi - resp.vyplnit s nimi (předat jim k vyplnění) Dotazník (věcný - nic osobního - v podstatě podoba s tímto názorovým Testem). Toto je důležitý postup (ve smyslu 5.+6. bodu 6 BV), jak si postupně získat důvěru a sympatie všech normálních běžných lidí. Určitý callscript, jak s lidmi jednat (vejít v kontakt), již je znám - avšak vše doladíme-upřesníme rovněž na schůzi.
"Práce" (resp."srdcařská vlastenecká činnost") pro NPF, pro náš lepší skutečně svobodný poctivý prosperující český stát, není časově náročná - cca několik hodin týdně. 

Tolik prozatím. Nic z tohoto zde či na webu řečeného není dogma - vše lze upravit, optimalizovat.

Za nově vznikající tým SVF-NPF  koordinátor Ing.Pavel Polák, Brno 


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jiří Libra - Do žádné další strany už nevstoupím.

22. 10. 2020 10:28

1f
2e
3e
4d
5f
6e
7c
8c
9d
10b

Pavel Polák - Re: Do žádné další strany už nevstoupím.

22. 10. 2020 11:36

Jirko, dobrý, ale z důvodu, že tě SPD "knockoutovala", bys neměl být doživotně naštvaný. Věci jdou dělat naprosto poctivě (nepodveditelně - Mustr existuje) a touto zhrzeností jen nahráváš dominanci EU, našemu dosavadnímu vlasteneckému debaklu + mainstreamově mocenské, jalově udržovací, taktice Okamury...

Vlasta z Jihlavy - Test

21. 10. 2020 19:28

Myslím, že situace je hrozná a čekat se nedá. Proto se musíme sjednotit a něco udělat.
1b, 2e, 3e, 4e, 5e, 6h, 8e, 9d, 10d

Konea - Test

19. 10. 2020 23:39

1a2d3d4b5d6b7a8b9b10b11x12x

Karel Kyselý Krnov - Re: Na úvod

16. 10. 2020 18:12

1b
2e
3d
4d
5d
6h
7d
8e
9d
10d
11-
12ano

Jakub Načeradský - Poďme tu konečně vyčistit ten politickej chlívek

14. 10. 2020 18:06

1a (SPO), 2e, 3e (Měl jsem tu čest s chováním pana Okamury už když podvedl své podporovatele na místo do senátu, pan slibotechna mu říkali a to platí i dnes), 4d, 5e (vzhledem ke straně ne k procentům), 6e, 7c (osobně asi ne, ale jsem otevřen diskuzi), 8c (ale probůh nejděte do voleb s takovým jménem, je nic neříkající a zkratka se špatně pamatuje, už dobu nabízím podobnou platformu Svobodné Národní Fórum /SNF, i s rozvíjeným programem, kdyžtak je možnost to spojit), 9e (Program není možné udělat nepodveditelný, program je jen příslib do voleb, na řád v subjektu potřebujete propracované stanovy a morální kodex subjektu který podepíše každý člen).

Pavel Polák - Re: Poďme tu konečně vyčistit ten politickej chlívek

14. 10. 2020 19:10

Jakube, máš dobré (zkušenostní) názory - jen něco upřesním :

ad 8) NPF je samozřejmě jen název "pracovní" - později uděláme "názvové referendum" - nějaké tipy už jsou - tvůj název můžeme "dát do placu" - kdyžtak sem hoď i link na tvou věc - podíváme se, co by tam z té tvé věci šlo (sjednotitelně) použít... Jinak v tomto smyslu bys třeba ještě mohl zodpovědět otázku č.11

ad 9) : A víš, že takový program možný je? :-) = nejen jako "příslib" - ale pokud by se nemusel "koaličně rozmělnit", tak je zkrátka plně nepodveditelný - což můžeme probrat ne až na schůzi, ale třeba již zde :-) Jinak přesně jak píšeš - Kodex + 6 BV již existují (dočteš se na předchozí stránce) a podepíše to každý člen - to bude oboustranně (rovněž nepodveditelně) fér :-)

Jakub Načeradský - Re: Re: Poďme tu konečně vyčistit ten politickej chlívek

14. 10. 2020 19:52

Odkaz na program SNF: https://drive.google.com/file/d/0B1Jmvbm3OYxNa0FMeUlxUTNOa0E/view?usp=sharing
Kodex navržený pro SNF: https://drive.google.com/file/d/10haBy7QOWc3UwuPSZrSX5D6200rDU2d4/view?usp=sharing
Pro SNF máme i návrh stanov hnutí ochraňující funkční jádro od převzetí (volené předsednictvo nemá plnou moc nad hnutím).
Co se týče 11, uže sem to psal víckrát, je třeba mít nejen ideál ale i peníze a lidi, demonstrace se bez peněz udělá, ale kampaň do voleb prostě ne, minimálně 2 miliony to chce, neni třeba 20 jako u velkých stran. A 12, jsem ochotnej, ale pravěpodobně na dálku protože prostě nemám čas a možnost lítat po republice jako jiní.

Pavel Polák - Re: Re: Re: Poďme tu konečně vyčistit ten politickej chlívek

15. 10. 2020 12:20

Předně : ten odkaz je wordový text - proč neuděláš web? - jde to snadno a cca bezplatně - a ve složkách bude text (zvláštěpak dlouhý) přehlednější...
Co jsem to tak prošel, tak nápady-návrhy zajímavé - ale je to dlouhé a nepřehledné. Třeba my, NoLi (prozatím na www.odspodu.cz), máme sděleny na úvod relevance-priority - v programu bodově rovněž.
Pokud jde o Justici (dnešní "justici"), tak myšlenky máš základově dobré, pozitivní - ale nepříliš funkčně vysvětlené. NoLi to tam má podrobně popsané, jak by skutečná spravedlivá JUSTICE měla fungovat.

Kodex je základově dobrý - ale chce to taky "učesat" - nevím, jestli to normální lidi v této "trochu archaické" formě resp.v "příkazně oklešťujícím" formátu vezmou. Kolik lidí to (už) četlo a s jakou odezvou? My, NoLi, máme taky svůj Kodex (na odspodu.cz), ale tento je "nepříkazně doporučený". Totiž ono jaký je kdo člověk - jestli poctivý či ne - se pozná jednoduše podle jeho aktivní (úspěšné) práce pro Hnutí. A pokud někdo morálně zklame, tak zkrátka odejde resp.spravedlivým vedením Hnutí na základě důvodové veřejné rozpravy bude odejit. Ale nějaký úvodní místopřísežný test absolvuje (podepíše) každý čekatel na členství - s tím souhlasím.

Ad 11) Peníze nejsou zas až tak potřeba. Správně píšeš "demonstrace se bez peněz udělá". No a pak teda stačí na té demonstraci mít letáky-formuláře o podpoře vzniku "NPF" resp.i o členském vstupu do ní (což právě Holešovská výzva fatálně neudělala...) = ona ta demonstrace je vlastně kampaň.. - mnohem lepší osobnější a pro normální srozumitelnější než drahé úlysné bilboardy... A v našem případě "NPF" ani není potřeba fyzická demonstrace - ono na úvod postačí, když ty osvětové informační letáky-formuláře lidi dostanou do schránek resp.dostanou se k nim prostř.webu písemně. To může udělat každý ve své komunitě známých či ve své lokalitě pouličně okolně bydlících - cca za pár korun = takže žádné centrální milióny potřeba nejsou...

Ad 12) Nebude nutnost žádného "lítání po republice" - na finální optimalizaci se lze dohodnout písemně - a kdyžtak bude jedna úvodní celostátní koordinační schůze - centrálně (středově lokálně) republikově třeba v Pardubicích. Tam se ustanoví oblastní koordinátoři a ti pak budou pracovat ve své lokalitě.

Jarka - Můj názor

12. 10. 2020 13:14

Tak jsem to tady přečetla a nějak nechápu o co tady jde. Chcete zničit SPD? Vždyt je to to jediné co máme. Pan Okamura říká pravdu o škodící evropské Unii a já mu věřím. Dělá co může a oni páni nahoře ho nemají rádi. Jinak by měl víc těch hlasů. Nenapadejte SPD. Děkuji.

Pavel - Re: Můj názor

13. 10. 2020 16:53

Souhlasím s Vámi, jen jsem nahlédl. Kdo a proč si dává práci s takovými zbytečnostmi.

Pavel Polák - Re: Re: Můj názor

13. 10. 2020 17:07

Kdo? - Správní vlastenci. Proč? - Pán zřejmě neumí číst..:-) - ale tuším, že nějaká (automatická) aplikace umožňuje přečtení webu..:-)

Jakub Načeradský - Re: Můj názor

14. 10. 2020 20:18

Paní Jarko... Proč SPD nic nedělá s penězmi co dostává za hlasy svých voličů? Strany za první republiky vedli noviny, podporovali komunální podnikání, zemědělství a odborové dílny či cechy... Za 50 milionů by se snad dalo něčemu pomoci ne? Jenže peníze z SPD se odlévají stejně jako z ČSSD a jiných prolezlých stran. Nevěřte Okamurovi, pokud nevěříte panu Sobotkovi či Topolánkovi, protože ti všichni si mohou podat ruce.

Pavel Polák - Re: Re: Můj názor

15. 10. 2020 10:55

Souhlas, Jakube. Pro cca 70% cca dobrých normálních lidí-voličů by se tady za 50 mega (a příjem by mohl být daleko větší) daly dělat věci... Jenže to Okamura nechce - on má jiný úkol - popsáno zde na blogu + na www.no-li.cz

Pavel Polák - Re: Můj názor

12. 10. 2020 16:02

Paní Jarko, nejde tady o zničení SPD, ale pouze o to, aby vlastenci v ČR byli jednotně silní a měli na politickou scénu nějaký vliv - a to Okamura není schopen resp.nechce - tedy jestli jste si to vše přečetla řádně, co se tady děje - doporučuji ještě jednou a pozorně.

Martin Pitner - Dotazník

14. 10. 2020 14:55

1b,2d,3c jen mluví. Chtělo by to větší tlak, 4d,5d,6 c+h, 7d ale mám to hrozně daleko, 8d,9e,10b bohužel to nejde jezdím kamionem času nezbývá...

Jirka Nekovář - Odpověď

13. 10. 2020 18:47

Zdravím, jen jsem nějak nepochopil, proč bych měl vyplňovat tento test.
I přátelé mě někdy zaskočí. Šel jsem v roce 2014 za Úsvit do voleb. Šlo o Evropské, parlamentní i senátní. Od té doby se nic nezměnilo. Mé názory jsou stále stejné. Směr a program Úsvitu i SPD jsou i mojí parketou.

Pavel Polák - Re: Odpověď

13. 10. 2020 18:58

Jirko, pokud jsi to nepochopil, tak sis to "proč" (což tady je i vytučněně) "asi nepřečetl"... A jak správně píšeš "Od té doby se nic nezměnilo" - tedy cca za 5 let... No pokud ti tenhle stav vyhovuje, tak buď dál věren svému jalovému "spd vlastenectví"....

Pavel Polák - Jen technická poznámka :

13. 10. 2020 10:34

Test byl nyní upraven inovací otázky č.9. Dosavadní odpovědi ohl.č.9 (níže - vesměs vynechány) byly na tu starou otázku č.9, která je nyní přiřazena k č.8 ("Dodatečná otázka v případě odmítavého-skeptického názoru na NPF : Máš (znáš) nějaké jiné - lepší - řešení? (Uveď)") - ostatně ona je to "asi" otázka zbytečná, která se zde "asi" řešit nebude.

J. Novotný, Táborsko - Dobrá věc

11. 10. 2020 10:37

1c - čekám 3.rok, ale už se na to vykašlu ; 2e - je to oblbování voličů a jak se tady správně píše, tak politický byznys ; 3e - tento člověk byl podezřelý už na první pohled a teď se to potvrdilo ; 4e - s tímhle přístupem ke svým lidem budou rádi, když se udrží v sněmovně ; 5e - 10% bude stačit akorát Okamurovo byznysu ; 6 e,h - SPD bude pouze paběrkovat ; 7d - mám potíže s mobilitou, jsem po operaci ; 8e - souhlasím s tím, co se tady píše, je tady velký potenciál, na který Okamura kašle ; 9 - musíme se zorganizovat sami, byl jsem u Holešovské výzvy a dokázali jsme to, ale vinou Slávka Popelky to pak nedokončili ; 10e - ale jak už jsem napsal, jsem nyní ještě ležák, napíšu pak na mail nebo zavolám